ЛОГИСТИКА

Морски превоз на товари:

 • Линейно обслужване на товари;
 • Групажни товари (LCL);
 • Насипни товари – чартиране или частично чартиране;
 • Ro-Ro;

Сухопътен транспорт:

 • Организиране на операциите по товарене / разтоварване на товари от / до кораб от/до терминал
 • Организиране на обработката на товарите на пристанищата, складиране, преместване на товари между отделни терминали или от двора до терминала, товарене / разтоварване на товари на превозни средства за последващо транспортиране на стоката;
 • Предоставяне на подемно оборудване за разтоварване от превозните средства на място;
 • Митническо оформяне;
 • Съхранение и складиране.

LCL:

 • Обработка на пристанище и вътрешен транспорт от пристанището до крайната дестинация с камиони или железопътен транспорт

Въздушен превоз на товари:

 • Търговски товари
 • Частичен чартър
 • Чартър
 • Обработка на летище и вътрешен транспорт от летището до крайната дестинация с камиони

Допълнителни услуги:

 • Консолидация на комплексни пратки
 • Консултиране и създаване на оптимален транспортен маршрут
 • Издаване на необходим набор от документи за доставка
 • Предложения за техническо обезопасяване на чупливи товари
 • Карго сървей и укрепване
 • Карго застраховки
 • Репорти