КОРАБНО СНАБДЯВАНЕ

Услуги корабно снабдяване:

  • Доставка на резервни части и оборудване за кораби;
  • Инспекция на корабни корпусни конструкции и надзор на ремонти;
  • Почистване на корпус;
  • Доставка и повторна проверка на аварийно-спасително и противопожарно оборудване
  • Материално и техническо снабдяване на кораби
  • Доставка на провизии
  • Инспекция, ремонт и доставка на радио-навигационно оборудване;
  • Ремонт на различни видове корабни машини;
  • Сервизно обслужване и ремонт на корабно автоматично оборудване;
  • Подводни дейности.