Информация

Документи и процедури за внос и износ на товари в линейни контейнери

Първи етап – подписване на договор

За получаване на деливъри ордър за товар по внос, спедиторските компании трябва да се свържат с нашия офис и да предоставят следните документи:

3/3 оригинални джиросани коносамента или Телекс рилийз.
Нареждане за експедиция от изпращача.
Оригинално писмено пълномощно от получателя по MBL, за да се организира доставката и формалностите на пристанището за конкретния контейнер/и.
Нареждане за внос /Платец на THC в България е Уни-Ориент Шиппинг Агенси ЕООД, останалата част се заплаща от спедитора/
Застрахователна полица за контейнера/-ите.

Документална процедура относно експортни товари:

  1. Букиране по електронна поща
  2. Инструкции за издаване на коносамент
  3. Нареждане за получаване на празно оборудване и пломба /THC платец – Уни-Ориент Шиппинг Агенси ЕООД в България/
  4. Оригинален VGM сертификат
  5. Застрахователна полица за празно оборудване
  6. Нареждане за експорт на пълен контейнер